initiatielessen karate

Verslag algemene ledenvergadering september 2010

28/09/2010

Groep Jeugd

 • 28/09/2010, 19u45-20u
 • aanwezig: Wout H, Jorn F, Sander M, Allessando B, Stefaan VDB, Edouard D
 • verontschuldigd: Erwan S
 • verslag: Wout H

Besproken punten:

Wat is leuk in de club?

2 trainers, maki-wara training, goede sfeer, goede opwarming, goed niveau.

Wat zou je graag veranderen?

Warmte in de zaal, kleur van de muren, uur training vervroegen, soms licht de zaal te vuil, de grootte van de zaal, teveel jongeren op training is niet altijd plezant,...
Grote clubfoto in de zaal, buiten trainen bij warm weer, meer zelfverdediging, meet-spelletjes.

Woordje uitleg over de jeugdoefenwedstrijden + de aandacht daarvoor op de trainingen.

Groep Volwassenen

 • 22/09/2010, 21u10-21u30
 • aanwezig: Christophe L, Thomas VA, Andy L, Reno V, Karim DR, Robin R, Louis VH
 • verontschuldigd: Maarten V, Veerle G
 • verslag: Robin R

Besproken punten:

 • Positief in de club: vooral het trainen naar zwarte gordel
 • Vraag naar een grotere zaal (oa kata trainingen probleem)
 • Opwarming met muziek
 • Vrijdag half uur later de training beginnen en half uur langer trainen
 • Extra Kata Training Hogere Kata’s (bv. verlofperiodes)
 • Terug meer sociale activiteiten bv. familiewandeling / etentje
 • De website wordt enkel bekeken om te kijken of training is
 • Engagement? Waar wil jij je mee voor inzetten?

Besluit:

Verantwoordelijke(n) van de club nemen kennis van de informatie en houden - binnen de mogelijkheden van hun engagementen - rekening met de aangebrachte verbeterpunten, na eerst nog de ouders gehoord te hebben op ma 27/09 e.k.

De training voor de +14j start vanaf vrijdag 1 oktober om 19u30 tot 21u15.

Groep Ouders, oudervergadering

 • 27/09/2010, 20u-21u15
 • aanwezig: Sven Mees, Veerle Gellens, Sandra Biesemans, Peter en Sofie Staelens
 • Geen verontschuldigingen
 • Verslag Theo L

Besproken punten:

Korte kennismaking.

Schets visie van de club: hoffelijkheid, respect, discipline, doorzetting, opvoedkundige waarden bij brengen o.a. beginners minstens één jaar leren elke wo av naar de training te komen. Kledij wordt via club aangekocht. De 10cm bij rekenen bij hun huidige lengte blijkt wat veel.

Jeugdoefenwedstrijden: zeker nog niet voor beginnelingen, afhankelijk van groei in de karate zullen ze de kans krijgen om aan de jeugdoefenwedstrijden deel te nemen.

Op 27 nov 2010 gaan de jeugdoefenwedstrijden door in Oudenaarde, ’t sportkot. "nieuwe" ouders + jongere kunnen aldaar eens komen kijken om beeld te vormen van deze oefenvorm.

Schets groei van de club: reden van keuze kleinere club met geringe sociale activiteiten (tombola +trekking, uitbating ijsschaatspiste). Er is vraag naar het samen brengen van kinderen en ouders buiten de karate training bv. conform de vroegere-formule familie-wandeling.

Schets bezorgdheden jongeren: uur training blijft op wo av gezien trainer werkt en dit het meest haalbare is, dat er trainers beschikbaar zijn.

Clubfoto zal dit jaar eind oktober getrokken worden. De jongere ontvangen een exemplaar. Sven zal dit op zich nemen.

Communicatie met de ouders: website oké, maar enkel dit forum dan gebruiken of extra e-mails, zeker als zaken op korte termijn veranderen.

Ouders geven aan dat de kinderen die al een tijdje samen trainen, elkaar naam niet kennen of bv. de school waar ze schoollopen.

 

Opmerkingen of aanvullingen op dit verslag?
Gelieve te e-mailen naar theo.lint@skynet.be.