initiatielessen karate

Principes van karatetraining voor starters.

artikel - 22 september 2013

EEN GOED METHODISCH ONDERBOUWD BEGIN.

Er is geen leeftijdsgrens voor het leren van karate. Het ideaal is natuurlijk te beginnen als kind en een heel leven verder te doen. Een vlug verlies aan enthousiasme is niet goed bij het aanleren, dat weet je zo goed als iedereen. De studie van karate vraagt een regelmatige dagelijkse training. Er zijn beginners die in het begin intensief en aandachtig trainen. Maar na een jaar later verliezen ze hun enthousiasme . Karatetraining moet constant en progressief zijn. Teveel of te weinig training - in het geval van een beginneling wiens lichaam nog niet aangepast is aan karate - is soms een risico voor zijn gezondheid . De trainingen moeten gradueel en methodisch zijn. Het aantal oefeningen en hun zwaarte neemt best progressief toe .Je probeert voortdurend vooruitgang maken, echter stap voor stap. Doorzetten en volhouden is de boodschap voor de leerling. Aangepaste trainingen op nivo van de beginnende karateka’s is het werk van de gediplomeerde trainers.

DE PERIODE VAN VERMOEIDHEID.

Indien na een jaar of enkele maanden, je vind dat je door een periode mentale vermoeidheid gaat, wat voorkomt in elke studie, dan moet je je realiseren dat dit het kritieke moment is. Uw mentale houding op dat ogenblik zal eens en voor al beslissen over de weg die je zal volgen. Als je je daarvan bewust bent, probeer dan de moed te vinden om deze moeilijke periode door te komen. Als je zover ontmoedigd bent dat je niet opnieuw kunt trainen dan is al de tijd en moeite die je opgebracht hebt waardeloos geworden . Deze periode is vol van zorgen voor u . omdat u ‘karate’ nog niet genoeg kent omzijn echte waarde te appreciëren . Maar als je niet verder doet, zal je nooit de ware idee van karate ontdekken. In dit geval is het beter om helemaal niet te beginnen . Als je die noodzakelijkheid tot leren aanvoelt, probeer het tot het einde te doorzien zodat je het verstaat. Ziekte , ongevallen ,moeilijkheden bij het aanleren van vuist- en voettechnieken door het gebrek aan training ,schuchterheid bij het gebruiken van ongewone technieken tegen een leraar of een goed karateka , al deze dingen kunnen de oorzaak zijn voor een periode van mentale vermoeidheid . Om dit te vermijden dien je elke dag te trainen en niet op te geven omdat je een zekere moeilijkheid moet overkomen. Uw doel zou moeten zijn: alles te weten wat er te weten valt over karate, zodat je de interesse en de noodzakelijke doorzetting niet verliest . Waardeer de technieken van anderen , studeer kata’s, lees alles wat je kunt vinden over karate... Als je voortdurend aan karate denkt dan zal die periode van laksheid nooit komen.

INDIVIDUELE TRAINING

Individuele trainingen kan overal en altijd geschieden .Al wat je nodig hebt is ongeveer 1 vierkante meter. Probeer eerst en vooral een juiste uitvoering in uw technieken te bereiken , drijf dan de kracht beetje bij beetje op . Daarna de snelheid. Leer elke techniek eerst volledig vooraleer tot de volgende over te gaan.

GROEPSTRAINING

Training met anderen zal u op een andere wijze belonen dan individuele training .Vroeger, waren er drie jaren nodig om een kata te leren. Zelfs de specialisten kennen zelden meer dan 5 kata’s. Het is te verkiezen een beperkt aantal kata’s in detail te leren dan een groot aantal oppervlakkig te kennen. Het nam mij 10 jaar om van 1ste naar 3de dan te gaan .Elke kata, heeft zijn eigen karakterheden. Het is echter wel belangrijk een idee te hebben van een groot aantal kata’s. Algemeen beschouwd bestudeerde de karateka van enkele jaren geleden een beperkt aantal kata’s tot in het detail, terwijl de huidige karateka’s een oppervlakkige kennis van een groot aantal hebben. Probeer een evenwicht tussen die twee principes te vinden en herhaal voortdurend de technieken die je al geleerd hebt.

ZWAKKE EN STERKE PUNTEN

De een is goed met de vuist of speerhand, de andere met de voet, iedereen heeft zijn eigen specialiteit . Het is goed uw eigen specialiteit te ontwikkelen maar verwaarloos uw zwakke punten niet. Afhankelijk van uw situatie, positie, technische hoogte en persoonlijk kunnen zal de wijze van tegenaanval - van een gewone directe vuiststoot - verschillend zijn.

TRAININGSTIJD

Een half uur van individuele training aan een stuk is voldoende voor een beginneling. Een specialist kan verder trainen tot een uur of meer. Het is van het grootste belang om overtraining door overenthousiaste te vermijden. Als je de tijd hebt, train ’s morgens ‘s namiddags en ‘s avonds. Het is voor uw eigen vooruitgang dat je karate leert. Het is daarom onlogisch dat uw training oorzaak zou zijn van ziekte of een ongeval . Een oefening herhalen met tussenpauzen laat betere resultaten toe dan dezelfde oefeningsteeds te herhalen zonder onderbreking. Neem uw voordeel van een beetje vrije tijd, voor het morgenmaal, na het souper of ’s middags; of op uw werk als je een onderbreking nodig hebt.

DE DRIE TRAININGSPRINCIPES

  1. Stevigheid en gebrek aan stevigheid.
  2. Spanning en ontspanning van het lichaam.
  3. Traagheid en snelheid van technieken.

Vergeet nooit deze 3 principes. Het eerste betreft deze die hun stevigheid(kracht) verspillen, het derde deze die een techniek te vroeg gebruiken . Deze karateka’s zijn noch handig, nog krachtig . Vermeerder of verminder uw kracht naargelang het nodig is. Je moet vlug of traag zijn, naargelang de omstandigheden. Je moet het karakter van iedere kata begrijpen en de betekenis van iedere techniek zodat je deze drie principes kan naleven. Verwerk deze principes zodat je een juist gebruik van de technieken bekomt.

HET BESTUDEREN VAN EEN NIEUWE KATA

Het is moeilijk alles in een kata ineens te leren . Verdeel uw studie in drie delen bijvoorbeeld; de eerste maal bestudeer je de eerste helft, de tweede maal de andere helft en de derde maal volledig .Eens dat de kata geleerd is, verbeter uw houding, beoordeel de waarde van de technieken en train de oefening terwijl je bijzonder aandacht schenkt aan drie bovenstaande principes.

PEDAGOGIE

Je moet altijd beginnen met iets moeilijker. Dit is waar in elke studie en speciaal in de studie van karate. Vroeger begonnen veel leraren met het aanleren van hun voorkeurs kata’s daar ze nog niet veel van technieken wisten... Neem in acht dat het verkeerd aanleren van een kata een van de oorzaken kan zijn die een beginneling op het verkeerde spoor brengt . Kies een techniek, wordt vertrouwd met deze techniek en vorder onmiddellijk tot Karate.

 

“HET UITEINDELIJK DOEL VAN KARATE IS GEEN NEDERLAAG OF EEN OVERWINNING, MAAR DE VERBETERING VAN HET KARAKTER VAN ZIJN BEOEFENAAR”

GICHIN FUNAKOSHI ( grondlegger van het moderne karate - 1922)