initiatielessen karate

Beleving en ervaring van karate

De Vrije Universiteit Brussel organiseerde in het voorjaar van 2010 een onderzoek naar de ervaringen van kinderen bij het beoefenen van vechtsporten. In deze vragenlijst beoordeelden de jongeren o.a. hun motivatie, de clubsfeer en de invloed van karate op hun dagelijkse leven.  Leden van de Sai Sei Kan karateclub namen deel aan deze enquête.

Resultaten Onderzoek VUB: Beleving en ervaring van kinderen en ouders betreffende karate.

De ondervraagde Sai Sei Kan jongeren (13-17j) hebben 3 tot 5 jaar ervaring als karateka en trainen meestal 2 maal per week. De vragenlijst start met de algemene houding ten aanzien van vechten en geweld in situaties die zich voordoen op school of op straat. Hieruit blijkt dat de karateka's geen vechterbazen zijn, maar eerder een geweldloze houding nastreven. Aangevallen worden of voor eigen rechten opkomen zou volgens hen echter in beperkte mate 'terugslaan' of 'geweld gebruiken' rechtvaardigen.

Succeservaring bij het beoefenen van karate ligt op het vlak van:

  • zichzelf verbeteren en het bereiken van zelf gekozen doelen,
  • het overwinnen van moeilijkheden,
  • het beste van zichzelf geven bij elke training.

Binnen de club ervaren de karateka's dat niet alleen de trainer verantwoordelijk is voor het aanleren en verbeteren van technieken en vaardigheden, maar dat ook van elk lid (ongeacht zijn graad) verwacht wordt dat ze de anderen helpen, aanmoedigen en respecteren. Verder ligt voor ieder de nadruk op werken aan eigen zwakke punten en niet op beter zijn dan de anderen.

De motivatie spits zich toe op 2 heel verschillende drijfveren om karate te beoefenen;

  • enerzijds stimuleert in het bijzonder het zich leren verdedigen de jongeren,
  • anderzijds blijkt dat energie kwijt kunnen en gedachten verzetten belangrijke bijdragen leveren aan het blijvend enthousiasme.

De jongeren ervaren veelal een gevoel van grotere discipline en meer zelfvertrouwen als gevolg van het beoefenen van karate. Maar ook zich rustiger en veiliger voelen werden als positieve gevolgen aangehaald. Als laatste werd ook het gespierder worden door de meeste leden opgemerkt.

De antwoorden op de vragenlijst laten uitschijnen dat het beoefenen van een vechtsport de karateka's meer zelfvertrouwen geeft, onder meer om zich indien nodig te kunnen verdedigen, maar dat ze zich tevens zeer bewust zijn van het feit dat vechten meestal geen oplossing biedt. Dat karate vooral draait rond het gevecht met zichzelf.

De studie van de VUB richtte zich ook tot de ouders om de sociale achtergrond van de jongeren te bestuderen en ondervroeg de ouders naar hun ervaringen van de invloed van karate op hun kind.

De jongeren worden door hun ouders beoordeeld als goed in hun vel zittend en opgenomen in een vriendenkring. De ouders vermelden meer zelfvertrouwen, meer zelfbeheersing en concentratie, maar ook een fitter kind als positieve gevolgen van het beoefenen van karate door hun kind. Zij verwachten dat de trainer van de club niet alleen het aanleren en beheersen van technieken als doelstelling heeft, maar dat hij hen bijstaat in het bijbrengen van opvoedende waarden zoals o.a. verantwoordelijkheidsgevoel, discipline, assertiviteit en respect.

Lees dit artikel beleving en ervaring van karate ook in .pdf formaat.

Lees ook karate en motivatie