initiatielessen karate

Onze Missie

Karate beschouwen we als:

  • Zelfverdediging, fysieke trainingswijze, een vormende activiteit, een levensbeschouwing, een recreatief bewegen en een wedstrijdsport.
  • De mogelijkheid zich lichamelijk en geestelijk te ontwikkelen

In karate is de hoofdgedachte 100% energie, een maximale kracht over brengen op een zo klein mogelijk punt, met controle der technieken en een totale lichaamsinzet vanuit het zwaartepunt of het bekken. Karate is een sport waar zowel lenigheid, snelheid, coördinatie, uithouding, weerstand, soepelheid en kracht aan bod komen.

Wij beoefenen de zuivere shotokan-stijl, waarbij snelheid en verplaatsing een grote rol spelen, leggen nadruk op het traditionele karakter van karate en volgen van de richtlijnen uitgevaardigd door het Japan Karate Association (JKA).

Specifiek voor onze stijl, J.K.A. Shotokan, is ook de opvoedende en pedagogische waarde die men hecht aan karate:
eerlijkheid - hoffelijkheid - nederigheid - moed - zelfcontrole
zijn de vijf basisgedragsregels. Anders gezegd : "Als de oefeningen al een gevecht zijn, dan hoort het een gevecht te zijn met jezelf."

Ons aanbod:

Technieken en tactische vaardigheden aanleren en trainen zodat onze aangesloten leden karate in al zijn aspecten kunnen beoefenen naargelang hun persoonlijke fysieke eigenschappen en mogelijkheden.

Individuele begeleiding van beginnelingen door initiatie en/of een peter/meterschap.

Een aangepaste medische begeleiding (doktersattest, bijstand bij ongeval, cursus EHBO, contract met kinesitherapeut, sportletselpreventie ).

De trainingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en sportspecifiek uitgebouwd door een jaartrainingsprogramma en door vorming van gediplomeerde BLOSO-trainers.

Een strikte dojo-etikette.

Extra technische activiteiten: gasttrainers, extra trainingsdagen, initiatielessen en demonstraties, wedstrijden en stages, JKA activiteiten, jeugdtrainingen en -wedstrijden.

Sociale activiteiten: clubkrantje, tombola, eetfestijn, clubfeest, uitstappen, infostanden op eenvoudige aanvraag,...

Een jaarlijkse info- en inspraakvergadering met deelname van ouders en leden.

Betrokkenheid van leden bij de actieve werking van de club.

Een doorzichtig en gezond financieel beleid voeren, zonder winstbejag.

Promotionele activiteiten: initiatielessen en demonstraties* (roefeldag, bloso, scholen, stedelijke sportdiensten) affichecampagne,...

* We zijn bereid bijzondere initiatielessen te geven voor instanties die ons hiervoor aanspreken (contact)

Deze informatie is ook terug te vinden in onze infobrochure.