initiatielessen karate

Omtrent kyu graden

Historiek

Via mondelinge info van Miyazaki Sensei weten we dat er oorspronkelijk slechts één niveau-aanduiding in de Japanse budo-wereld was, nl. DAN (graad, niveau). Iemand was Dan indien hij/zij in die budo-kunde een bepaalde maturiteit bereikt had; een gevorderde was. Nog anders gezegd : een Dan-houder had voldoende basis om zich verder te kunnen bekwamen in die budo-kunde. Als symbool koos men het dragen van een zwarte gordel.
Gezien mensen van nature erg competitief zijn, wou men al vlug die maturiteit met elkaar vergelijken en kwam men tot graduatie van niveau’s : 1ste Dan, 2de Dan, enz.

Maar ook in de groeifase naar die basis-maturiteit wou men een graduatie-referentie, en dus werden de kyu’s (klassen) ingevoerd. Oorspronkelijk was er slechts één kyu, nl. bruine gordel; later werd blauwe gordel toegevoegd. Onder impuls van de export van verschillende budo-kunsten naar de westerse wereld werd dit nog verder uitgewerkt en kwam men voor de meeste tot een classificatie van een zes- tot tiental kyu’s.

Kyu graden

Onze karateschool JKA-Belgium heeft een evaluatiesysteem uitgewerkt op basis van aantal trainingen, wachttijd en bekwaamheid. De details hiervan vind je terug in de Informatiebrochure van de vzw. JKA-Vlaanderen die je ontving met je eerste vergunning. De graden van beginneling tot zwarte gordel noemt men kyu-graden (er zijn er negen) en worden (zeker bij jongeren) aangeduid door een gordel met verschillende kleur.

De kleuren zijn als volgt :

 • Beginneling (ook wel nulde kyu genoemd) : witte gordel
 • 9° kyu : geel-witte gordel of witte gordel met één zwart streepje
 • 8° kyu : gele gordel of witte gordel met twee zwarte streepjes
 • 7° kyu : oranje gordel of witte gordel met drie zwarte streepjes
 • 6° kyu : groene gordel of witte gordel met vier zwarte streepjes
 • 5° kyu : blauwe gordel
 • 4° kyu : blauwe gordel met één wit streepje
 • 3° kyu : bruine gordel
 • 2° kyu : bruine gordel met één wit streepje
 • 1° kyu : bruine gordel met twee witte streepjes

Opm.: sommige blauwe of bruine gordels duiden de witte streepjes niet aan.

Dit gradensysteem is echter uitgewerkt voor karateka's die zowel lichamelijk als geestelijk al wat maturiteit hebben, ttz. vanaf 16 jaar. Daarnaast kent onze federatie (en dit is zo voor gans België) een Dangraad (zwarte gordel) slechts toe vanaf 16 jaar. Toen een 25-tal jaren terug meer en meer jongeren karate begonnen te doen, moest er dus een aangepast systeem uitgewerkt worden, en dit werd het tussengraden-systeem.

Referentiemodel

In de oosterse cultuur gebeurt de evaluatie en beoordeling van deze 'klassen' op een eerder intuïtieve manier. Onze westerse (analytisch gerichte) wereld heeft het daar echter moeilijk mee. Om onze karateka's in hun leerfase enig houvast aan te bieden heeft JKA-Belgium een referentie-model ontwikkeld, waarbij zij, naar mijn bescheiden oordeel zelfs op internationaal vlak, baanbrekend zijn in onze karate-wereld. Vertrekkend van een algemene definitie van de vereisten voor het behalen van een Dan-graad werd, kyu per kyu, een stappenplan uitgewerkt.

Details omtrent de vereisten en normen voor de verschillende kyu-graden kun je verkrijgen bij de examinator van de club (voor Sai Sei Kan, Theo Lint), maar samengevat geeft het model ons volgende kern-definities :

 • 9° kyu : ceremonie (het kennen van de verschillende afspraken)
 • 8° kyu : besef van de tegenstander
 • 7° kyu : het doelgericht werken en het vastzetten van de technieken
 • 6° kyu : correct gebruik van standen
 • 5° kyu : het gebruiken van het bekken
 • 4° kyu : stabiliteit en evenwicht
 • 3° kyu : stevigheid en efficiënt afweren
 • 2° kyu : Doelbeheersing, controle en kime (het focussen van de energie)
 • 1° kyu : totale inzet

Bekijk hier de voorwaarden om examens te doen, 9-1 kyu per leeftijdscategorie.

Examenprogramma's, 9-1 kyu kan je op onze downloadpagina bekijken.

 

Regelmatig organiseert de club speciale trainingen i.v.m. het examenprogramma (zie Sai Sei Kan kalender). Het kan dus erg nuttig zijn hieraan deel te nemen.