initiatielessen karate

Aandachtspuntje: Respect

Regelmatig besteden we in de club aandacht aan een puntje uit onze dojo-kun.

Reigi Wo Omonzuru Koto

Respecteer de anderen

Respect voor anderen kunnen we ook tonen door zelfrespect te hebben.

Zelfrespect?

 • zorg hebben voor je persoonlijke hygiëne en kledij bv. karate-gi, gordelknoop
 • je gezondheid bevorderen
 • een gezond dag- en nachtritme er op na houden
 • het niet aanvaarden als andere je afblaffen, verwijten en/of uitschelden
 • het niet aanvaarden van lomp of ambetant gedrag van anderen
 • niet op je kop laten zitten
 • opkomen voor je eigen mening
 • eerlijk zijn met jezelf
 • op een positieve manier aandacht trekken, bijvoorbeeld door hoffelijk te zijn, vriendelijkheid, beleefdheid

Hoe kunnen we respectvol zijn voor anderen?

 • De andere jongeren laten trainen op de training
 • De training niet storen, nog je mede trainers
 • De opdrachten van de trainer zo goed mogelijk proberen uitvoeren
 • Zelf heelgoed mee trainen en aandachtig zijn
 • Je durven te verontschuldigen
 • In de kumite samenwerken met elkaar

Hoe kan jij thuis, op school nog meer respectvol zijn?
Hoe kan jij respectvol zijn in de karateles?lees ook over het aandachtspuntje doorzetting en het aandachtspuntje hoffelijkheid.