initiatielessen karate

Info Tussengraden

Voor info over de kyu en dan-graden kan je hier terecht.
Maar de jongeren in de club zullen dit zeker al gemerkt hebben: sommigen hebben een verschillende gordel, anderen hebben streepjes op hun gordel. Wat is nu het verschil?

Onze karateschool JKA-Belgium heeft een evaluatiesysteem uitgewerkt op basis van aantal trainingen, wachttijd en bekwaamheid. De details hiervan vind je terug in de Informatiebrochure van de vzw JKA-Vlaanderen die je ontving met je eerste vergunning. Dit gradensysteem is echter uitgewerkt voor karateka's die zowel lichamelijk als geestelijk al wat maturiteit hebben, ttz. vanaf 16 jaar. Daarnaast kent onze federatie (en dit is zo voor gans België) een Dan-graad (zwarte gordel) slechts toe vanaf 16 jaar. Toen een 25-tal jaren terug meer en meer jongeren karate begonnen te doen, moest er dus een aangepast systeem uitgewerkt worden, en dit werd het tussengraden-systeem.

Om voor jongeren de lange wachttijden tussen de graden wat te versoepelen, werden voor jongeren van 8 t.e.m. 12 jaar tussen twee officiële graden twee tussengraden gezet, en voor jongeren van 13 t.e.m. 15 jaar één tussengraad. Deze tussengraden, alhoewel door de federatie vastgelegd wat betreft aantal trainingen en wachttijden, blijven intern in de club en vallen onder de verantwoordelijkheid van de technische clubleiding. De tussengraden worden aangeduid door één of twee rode streepjes op de gordel.

Karate Oudenaarde - jongerenhoekje: tussengraden

Je kan het dus een beetje vergelijken met de evaluatie-systemen van de meeste scholen : je hebt regelmatig toetsen (= tussengraden) en dan heb je ook nog de grote examens in december en juni, en dit zijn dan onze graden. Je toetsen en je groot examen samen bepalen of je naar een hoger studiejaar mag overgaan.
Het tussengraad-examen legt de nadruk op een onderdeel van het grote examen voor het behalen van de volgende gordel/graad. Het is dus zoiets als een repetitie voor het officiële examen.
De jongerentrainingen zijn zo opgebouwd dat tijdig de volledige examenstof ingeoefend wordt. Daarnaast wordt er wekelijks gedurende ongeveer 20 minuten minstens één onderwerp van de examenstof grondig en in detail ingeoefend, uitgelegd en verbeterd. Dus hoe regelmatiger een jongere komt trainen, best wekelijks, hoe vlotter hij/zij vordert in karate.

Toch nog een laatste opmerking: in de club houden we ook rekening met het groeien in maturiteit. Vorderen in karate is niet enkel technisch verbeteren maar vereist ook mentaal rijper worden. Zo vermijden we dat op een te jonge leeftijd een te hoge graad wordt behaald. Elke jongere wordt afzonderlijk opgevolgd en geëvalueerd door de clubexaminator. Het belangrijkste is dat de jongeren gemotiveerd blijven, plezier beleven in hun sport en zich vooral goed voelen in hun vel.

Bekijk hier de voorwaarden om examens te doen, 9-1 kyu per leeftijdscategorie en de examenprogramma's, 9-1 kyu.