initiatielessen karate

Niju Kun

Voor hij JKA stichtte, schreef meester Gichin Funakoshi ( 1868-1957) de twintig grondslagen van karate, welke de funderingen van de kunst vormen. In deze 20 grondslagen, die gebaseerd zijn op Bushido en Zen, ligt de filosofie van JKA.

Niju Kun

1. Karate-do wa rei ni hajimar, rei nu owaru koot wo wasurna

Karate begint met respect en eindigt met respect

2. Karate ni sente nashi

Er is geen eerste aanval in Karate

3. Karate wa gi no tasuke

Karate is een hulpmiddel voor gerechtigheid

4. Maze jiko wo shire, shikoshite tao wo shire

Leer eerst jezelf kennen om andere te begrijpen

5. Gijutsu yori shinjutsu

Eerst de geest, dan de techniek

6. Kokoru wa hanatan koto wo yosu

Wees altijd bereid om je geest open te stellen

7. Wazawai wa getani ni shozu

Ongelukken komen altijd door onvoorzichtigheid

8. Dojo nomino Karate to omou na

Denk niet dat Karate training alleen in de Dojo is

9. Karate no shugyo wa issho de aru

Het leren van Karate is oneindig

10. Arai-yuru mono wo Karate-ka seyo, soko ni myo-mi ari

Zie je dagelijkse leven als Karate en je bereikt een volmaakte geest

11. Karate wa yu no goto shi taezu natsudo wo ataezareba moto no mizu ni kaeru

Karate is als heet water, geef je het geen hitte, dan wordt het koud

12. Katsu kangae wa motsu na makenu kangae wa hitsuyo

Denk niet dat je moet winnen, denk liever dat je niet moet verliezen

13. Tekki ni yotte tenka seyo

Overwinning hangt af van het kunnen onderscheiden van kwetsbare en onkwetsbare punten

14. Tattakai wa kyo-jutsu no soju ikan nu ari

Het gevecht hangt af van hoe je beweegt. Beweeg zoals je tegenstander

15. Hito no te ashi wo ken to omoe

Zie je handen en voeten als een zwaard

16. Danshi mon wo izureba hyakuman no tekki ari

Zie anderen als tegenstanders. het is je eigen gedrag dat hun reactie op jou bepaald

17. Kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai

In het begin moet je lage standen leren, als je gevorderd bent ga je over in natuurlijke standen

18. Kata wa tadashiku jissen wa betsu mono

Kata lopen is één ding. Kata toepassen in een gevecht is iets anders

19. Chikaru no kyojaku, karada no shinshuku, waza no kankyu wo wasaruna

Vergeet niet: sterkte en slapheid in kracht, strekken en samenspannen van het lichaam en langzame en snelle technieken. Pas dit juist toe

20. Tsune nu shinen kufu seyo

Denk altijd na en vind wegen om deze punten toe te passen