initiatielessen karate

Waarom doen jongeren karate?

Een BLOSO onderzoek wees uit dat kinderen karate leuk vinden omwille van:

 • de oosterse mythe en mysteries: geheime technieken, trukjes
 • zij vinden dat ze leren dat zij tegen een stootje kunnen
 • de verschillende en steeds andere technieken

Jongeren

Een bevraging van de Sai Sei Kan jongeren zelf leverde ook een aantal antwoorden op:

Update: resultaten jongeren-enquête 2012

Wat vind je tof aan karate? Waarom heb je voor karate gekozen?

 • de wens om zich leren verdedigen (zelfvertrouwen, tegen pesten) (7/12)
 • enthousiaste vrienden/kennissen/familie die een gevechtssport beoefenen (2/12)
 • vinden vechten met anderen plezant, veilig/goed mee kunnen doen met gevechtsspelletjes (3/12)
 • een sport beoefenen die minder voor de hand ligt (zoals bv. voetbal, tennis,…) (3/12)

Aan wie vertel je dat je karate doet? Aan wie vertel je of toon je wat je leert in de karate?

 • vrienden op school of daarbuiten (6/12)
 • familie (8/12)
 • aan niemand (4/12)

Wat vind je leuk aan de les?

 • kata’s (9/12)
 • kumite (8/12)
 • spelletjes (bij opwarmen, op het einde) (5/12)
 • Maarten (hulplesgever)(1/12)

Wat zou je graag veranderen?

 • niets ! (9/12)
 • iets minder opwarmen (1/12)
 • als ik het goed gedaan heb als beloning eens zelf de baas mogen zijn…(1/12)

Ouders

Ook enkele ouders van Sai Sei Kan jongeren werd naar hun motivaties gevraagd. Waarom zij hun kinderen stimuleren en ondersteunen in hun keuze voor karate. Samenvattend:

het opbouwen van veerkracht:

 • positief zelfbeeld (zelfvertrouwen)
 • beheersen van impulsen (o.a zelf-verdediging met nadruk op gevecht vermijden of beperken)
 • leren ontspannen (door concentratie)
 • doorzetten (oefenen ook als je een keer geen zin hebt)

het aanleren van waarden

eerlijkheid - hoffelijkheid - nederigheid - moed – zelfcontrole, de dojo kun.

het kweken van sociale vaardigheden

 • vrienden maken/vriendelijk zijn
 • respect tonen, hoffelijk zijn
 • relativeren (van fouten of mindere goede momenten)

Vinden zij de belangrijkste elementen. Zeker omdat dit waarden zijn die ouders zelf ook hun kinderen aanleren.

Ook vermeldden zij:

De kindvriendelijke en plezante manier van lesgeven, via de spelletjes en allerlei extraatjes zoals de banken, hoepels, planken, knikkers en stokken,... De respectvolle benadering van de kinderen en van de karatesport en het enthousiasme van de lesgevers.

Lees ook een bevraging van een volwassen lid van Sai Sei Kan en beleving van karate.